Edinburgh // Extraordinariness of Rock // COMA and Special Guests

The Hyena Kill & Emerald Overload

COMA 

Special Guests 
Emerald Overload
The Hyena Kill


Entry +14
Wstęp od 14tego roku życia

DOORS 6:30PM

Ticket prices / Ceny biletów:
£12 pre sale / w przedsprzedaży 
£16 OTD / w dniu koncertu
£35 VIP

Pakiety VIP różnią się w każdym mieście. Na koncercie w Edynburgu obejmuje:
Pierwszeństwo wejścia do klubu
Wyłączność dostępu / braniu udziału w koncercie z balkonu
Pamiątkowa koszulka zespołu COMA
Plakat wielkości A3 z autografami zespołu COMA
Spotkanie z zespołem COMA 

VIP package are different in each city. At the concert in Edinburgh it covers:
Priority entry to the show
Exclusive entry to the balcony
COMA’s souvenir t-shirt (pick up at the gig)
A3 poster from the tour, signed by COMA 
Meet & greet with COMA