ABERDEEN // SOLD OUT // Extraordinariness of Rock

COMA + The Hyena Kill

SOLD OUT!!:)

COMA and Special Guest
The Hyena Kill

Entry +14
Wstęp od 14tego roku życia

DOORS 7PM

Pakiety VIP różnią się w każdym mieście. Na koncercie w Aberdeen obejmuje:
Pierwszeństwo wejścia do klubu
Możliwość brania udziału w próbie zespołu (16:00) 
Pamiątkowa koszulka zespołu COMA
Plakat wielkości A3 z autografami zespołu COMA
Spotkanie z zespołem COMA 

VIP package are different in each city. At the concert in Aberdeen it covers:
Priority entry to the show
Opportunity to be at the sound check (4pm)
COMA’s souvenir t-shirt (pick up at the gig)
A3 poster from the tour, signed by COMA 
Meet & Greet with COMA